Jaką funkcję w rozwoju dziecka czynią zajęcia plastyczne a także uniwersytet dla dzieci?

W rozwoju dziecka ważną zadanie pełnią zajęcia plastyczne dla dzieci. Dziecko niezwykle szybko sięga po interesujące go przybory plastyczne. Dzięki tej aktywności wyraża siebie. Pomysły dostarcza mu środowisko. Dziecko wykorzystując prace plastyczne prezentuje towarzyszące mu emocje. Prace plastyczne obrazują marzenia dziecka. Malowanie pełnią bardzo dużą rolę w rozwoju kreatywności, dają możliwości doświadczenia sprawstwa. Pozwala również wiarę samego siebie. Zastosowanie różnych przyborów wzmacnia procesy myślowe dziecka.