plastyka tagged posts

Jaką funkcję w rozwoju dziecka czynią zajęcia plastyczne a także uniwersytet dla dzieci?

W kształceniu dziecka ważną zadanie pełnią zajęcia plastyczne dla dzieci. Wychowanek bardzo szybko sięga po interesujące go przybory plastyczne. Dzięki tej formie działania wyraża siebie. Pomysły czerpie środowisko. Dziecko wykorzystując prace plastyczne przedstawia swoje przeżycia. Wytwory plastyczne przedstawiają marzenia dziecka. Rysowanie pełnią niezwykle dużą rolę w rozwoju kreatywności, dają możliwości doświadczenia sprawstwa. Wzmacnia wiarę we własne siły. Użycie różnych materiałów stymuluje wyobraźnię dziecka.
więcej...