Analityka jest jedną z najważniejszych dziedzin w biznesie. Pomaga wyciągać wnioski z podejmowanych działań i zdobytych na tej płaszczyźnie informacji. Wspomniane dane gromadzone są i magazynowane w formie baz danych. To bardzo przydatne narzędzie, które znacząco podnosi komfort i dokładność dokonywania określonych analiz. Jednakże należy wiedzieć, z którymi bazami danych można mieć do czynienia i jak skutecznie pożytkować drzemiący w nich potencjał.

Big data – nowoczesne oblicze analizy

Kilkadziesiąt lat temu analiza miała zupełnie inny przebieg, dziś wszystkie działania bazują na cyfrowym wykorzystywaniu danych i gromadzeniu ich w specjalnych bazach i bibliotekach. Stąd już prosta droga do analizowania i wykorzystywania określonych informacji z opłacalnością dla biznesu bądź rynku usługowego. Zebrane informacje strony internetowe z wiadomościami pomagają optymalizować procesy, wyroby i usługi, dotrzeć do określonych grup konsumentów i projektować z myślą o nich kampanie reklamowe i marketingowe. Większość osób nie ma świadomości, jak rozległe są to dane. W przypadku ogromnych, zmiennych i różnorodnych informacji używa się określenia Big Data.
serwer

Autor: http://www.sxc.hu
Źródło: http://www.sxc.hu

Hurtownia danych – jeden poziom wyżej niż baza

Hurtownia danych również bywa typem bazy danych, jednak okazuje się bardziej rozbudowana. Powiązane jest z organizacją i optymalizacją zawartych w niej danych pod względem ich charakterystyki. Dzięki temu budowane są bazy danych o wskazanej tematyce, przykładowo bazy danych klientów firmy. Tworzenie hurtowni danych przynosi wiele korzyści, a jedną z najważniejszych staje się optymalizowanie procesów analitycznych i znaczna gospodarność czasu. Typ zapisu, jaki wykorzystuje się w hurtowniach danych zezwala na o wiele szybsze analizowanie informacji i oszczędzanie czasu niezbędnego na sporządzenie raportu. Bazy danych tego rodzaju odnajdują już zastosowanie w wielu przedsiębiorstwach, a ich renoma wciąż wzrasta.

Źródło artykułu: tworzenie baz danych

Zaufaj specjalistom

Na rynku usługowym znajdują się jednostki specjalizujące się w tworzeniu hurtowni i baz danych. Ich usługa może okazać się niezbędna w przypadku licznych przedsiębiorstw. Trzeba mieć na względzie, że zbieranie danych, katalogowanie ich i analizowanie nie jest wyłączną domeną biznesu. Z tym samym zagadnieniem zmagają się różne instytucje bądź firmy telekomunikacyjne. Rozwijająca się technologia powoduje, że danych cały czas przybywa i wykorzystanie narzędzi, które pozwolą na ich optymalne wykorzystanie, nabiera wagi – ciekawe źródło informacji na ten temat.