Aby powołać fundację wymagany jest fundator, który przyzna pewien kapitał na pożyteczny cel. Fundator ustala także majątek przeznaczony na taki cel, czyli tzw. kapitał założycielski.

strona www

Autor: Donnie Ray Jones
Źródło: http://www.flickr.com
To, jaki dokładnie jest to cel oraz jaka jest wysokość majątku fundacji dedykowanego na wykonanie takiego celu, są najbardziej istotnymi czynnikami wiążącymi się z tworzeniem fundacji. Fundacja powinna posiadać cel, dla którego moglibyśmy fundację powołać, cel ten powinien być społecznie lub gospodarczo użyteczny, zgodnie z podstawowymi interesami, a zwłaszcza tego typu jak przykładowo ochrona zdrowia, rozwój gospodarki czy też nauki, oświata, wychowanie, kultura oraz sztuka, pomoc społeczna czy też ochrona przyrody albo opieka nad zabytkami kultury. Wydarzenie w szczególności oznacza, że wymienione w ustawie, a przywołane powyżej cele, są podane jedynie jako przykład. Znaczy to w rzeczywistości, że każda fundacja (fundacja na rzecz dzieci) może spełniać każde cele charytatywne lub społeczne czy także gospodarczo użyteczne pod warunkiem jedynie, że będą posiadały one charakter oficjalny.
W co poniektórych wypadkach może się wydawać, że cel, dla jakiego będziemy chcieli otworzyć fundację jest w najwyższym stopniu użyteczny, przykładowo pomoc finansowa w formie wieloletniego grantu dla osamotnionego dziecka, jednak wcześniej podany cel nie ma jednak charakteru społecznego. Z tego też powodu niezwykle istotne jest to, żeby określić zakres przedsięwzięć charakteru społecznego.

Z tego też powodu ważne jest to, że fundator musi wybrać się do notariusza oraz w jego obecności wyrazić wolę o powstaniu fundacji, który notariusz zapisze w postaci aktu notarialnego oraz dokonaniu innych czynności. Do stworzenia statutu lub zarejestrowania fundacji, fundator ma prawo powołać inną osobę (pełnomocnika procesowego albo członka zarządu), dając jej swoje pełnomocnictwo na piśnie.