Osoba zobowiązana do płacenia podatku, w terminie do 30 kwietnia, ma obowiązek składania, w określonym dla własnego miejsca zamieszkania Urzędzie Skarbowym, rocznego rozliczenia podatkowego. W rozliczeniu PIT 2014 , sporządzonym stosownie z ustalonymi regułami przykładu, powinny zostać pokazane wypracowane w przeciągu roku należności podatkowe objęte bezzwrotnym świadczeniem według norm szczególnych.

W oświadczeniu trzeba zakreślić wysokość ciężaru fiskalnego, jak również informację o zapłaconych do fiskusa przedpłatach na podatek – jeśli takie wystąpiły.

Elektroniczne rozliczanie PIT

Autor: „PictureYouth”
Źródło: http://www.flickr.com

Już nie musisz iść do Urzędu Skarbowego, jest sposobność szybko a także bezpiecznie rozliczać się z podatku przez sieć. Nie musisz niczego ściągać czy też instalować niepotrzebne programy na prywatny komputer, musisz mieć tylko dojście do Internetu gdzie wpiszesz i złożysz zeznanie podatkowe Pit 37 online! Najłatwiejszą formą złożenia zobowiązania jest przekazanie go w punkcie odbiorczym Urzędu Skarbowego. Niewykluczone jest także przekazanie zobowiązania formą alternatywną. Powszechne zrobiło się wysyłanie zeznania podatkowego w formie druku elektronicznego bezpośrednio do fiskusa połączone z otrzymaniem urzędowego poświadczenia otrzymania.

Wysyłanie świadczenia Pit 37 online za pomocą Internetu nie wymaga posiadania e-podpisu. Badanie proces badania marketingowego płatnika odbywa się za pomocą pięciu elementów osobowych dotyczących podatnika: NIP albo numer PESEL – w zależności od podatnika, imię (pierwsze), nazwisko, data urodzenia, kwota przychodu wskazana w oświadczeniu lub rocznym podliczeniu nadpłaty za rok podatkowy o dwa lata wcześniejszy niż rok, w którym jest przedkładany formularz elektroniczny. Dostarczenie Pit 37 online (formularz Pit 37) to łatwy, szybki, bezpieczny środek na roczne rozliczenie podatkowe. Dodatkowo, rozliczanie PIT przez internet, nie nastręcza niepotrzebnych formalności i kosztów. Dzięki temu mamy także pewność prawidłowego wypełnienia dokumentu ze wszystkimi dodatkami.