W kształceniu dziecka ważną zadanie pełnią zajęcia plastyczne dla dzieci. Dziecko bardzo szybko sięga po różne przybory plastyczne. Dzięki tej aktywności wyraża siebie. Pomysły dostarcza mu świat, w którym żyje. Dziecko poprzez prace plastyczne wyraża swoje przeżycia. Prace plastyczne opisują przeżycia dziecka. Malowanie pełnią bardzo dużą rolę w rozwoju kreatywności, dają możliwości doświadczenia możliwości decydowania. Buduje wiarę samego siebie. Korzystanie bogatej gamy materiałów pobudza procesy myślowe dziecka.

zajęcia

Autor: US Department of Education
Źródło: http://www.flickr.com
Budowane są takie procesy poznawcze jak myślenie, uwaga, pamięć oraz myślenie konkretno-obrazowe. Poprzez zajęcia plastyczne kształtuje się umiejętność prezentowania własnego osobistego podejścia do otoczenia. Działania plastyczne są w dużej mierze idealnym obszarem dla aktywności w grupie, są niezbędnym sposobem wzmacniającym zespół.https://www.collegium-novum.pl/matura-2023,kurs,44.html matura 2023

Urok plastycznych zajęć grupowych pozwala zwalczanie barier pojawiających się konfliktów w grupie. Konieczne zatem jest, żeby nauczyciel ciągle motywował dzieci do eksplorowania nowych metod kreowania. Warto każdego dnia zachęcać jednostki do działania: . Działanie dziecka powinno być zauważone.

zajęcia

Autor: Akshara Foundation
Źródło: http://www.flickr.com

Kształcenie plastyczne kształtuje poczucie estetyki i piękna ujednostki. Ponadto kształcenie plastyczne jest niezwykle istotne w rozwoju wyobraźni, również buduje możliwość do zdobywania wiedzy o świecie jednostki. Instytucją umożliwiającą do aktywności plastycznej jest Uniwersytet dla Dzieci. W Uniwersytecie dla dzieci mamy do czynienia z rozwijającym programem kształcącym wykorzystującym wpisaną w dzieciństwo ciekawością poznawczą. Na zajęcia zapraszani są znawcy prezentujący różne obszary. Dziecko w sposób kreatywny zdobywają wiedzę z różnych dziedzin: . Uniwersytet dla dzieci jest przestrzenią dającą dzieciom szereg różnorodnych doświadczeń, w tym uczy aktywność plastyczną i stwarza możliwości na pełen rozwój dziecka.