Monthly Archives April 2014

Skuteczne zarządzanie infrastrukturą IT, efektywna firma

Komputeryzacja współczesnych przedsiębiorstw to już standard. To za ich przyczyną, zauważamy diametralnie różny poziom powierzonej nam pracy oraz sprawny obieg wiadomości. Wraz z wystąpieniem komputeryzacji, rozwija się infrastruktura IT dla firm i zakładów pracy. Liczba serwerów, aplikacji i baz danych powiększa się z każdym rokiem.
więcej...