Monthly Archives December 2012

Świat małych samochodów

Nie jest tajemnicą, że niemal każdy młody mężczyzna snuje wizje o swym samochodzie. Co oczywiste z biegiem lat chłopięce upodobania ulegają zmianie i z marzenia o wielkim pługu śnieżnym pozostaje pragnienie kierowania Viperem. Przedszkolni szoferzy karetek pogotowia przesiadają się natomiast do Formuły 1. W świecie dziecięcych zabawek wszak niemal wszystko okazuje się możliwe.
więcej...